Новини
08.05.2018

Изявление на Съвета на директорите на ФИЛКАБ АД

С настоящото Съветът на директорите на „ФИЛКАБ“ АД уведомява своите клиенти, контрагенти и партньори, че дружество „Куков и Ко“ ООД е конкурент и клиент на „ФИЛКАБ“ АД и закупува от него стоки и услуги, но не е упълномощено и не му е възлагано да действа като посредник/представител на „ФИЛКАБ“ АД в отношенията му с негови клиенти, контрагенти и партньори. Макар мажоритарният собственик/управителят на „Куков и Ко“ ООД да е свързано лице с член на Съвета на директорите и акционер във „ФИЛКАБ“ АД, двете дружества са напълно самостоятелни, независими и несвързани юридически лица, които извършват конкурентна дейност. Всякакви действия и опити на различни лица и организации да представят отношенията между „ФИЛКАБ“ АД и „Куков и Ко“ ООД по различен начин биха могли само и единствено да заблудят клиенти, контрагенти и партньори на „ФИЛКАБ“ АД, а с това и да увредят интересите на дружеството.
Съветът на директорите на „ФИЛКАБ“ АД изразява категоричното си несъгласие и неодобрение на подобни действия, дейности, поведение и практики, които представляват грубо нарушение на общоприетите принципи и разбирания за добросъвестна търговска практика. Доколкото те причиняват вреди на „ФИЛКАБ“ АД, а също така представляват и извършване или съдействие за извършване на нарушения на конкуренцията, „ФИЛКАБ“ АД ще предприема всички предвидени в закона действия и мерки за защита на своите права и законни интереси, съответно за ангажиране на отговорността на лицата и организациите, които извършват или съдействат за извършването/реализирането на съответните действия, дейности и практики.

Последни новини

Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и употреба на „бисквитки“. Научи повече тук